"Nano-polykrystallinsk diamant" oppnår den høyeste styrken så langt

Et forskerteam sammensatt av Ph.D-student Kento Katairi og førsteamanuensis Masayoshi Ozaki fra Graduate School of Engineering, Osaka University, Japan, og professor Toruo Iriya fra Research Center for Deep Earth Dynamics ved Ehime University, og andre, har avklart styrken til nano-polykrystallinsk diamant under høyhastighetsdeformasjon.

Forskerteamet sintret krystallitter med en maksimal størrelse på titalls nanometer for å danne en diamant i en "nanopolykrystallinsk" tilstand, og brukte deretter ultrahøyt trykk på den for å undersøke styrken. Eksperimentet ble utført ved bruk av laser XII laser med den største pulsutgangseffekten i Japan. Observasjon fant at når det maksimale trykket på 16 millioner atmosfærer (mer enn 4 ganger trykket til jordens sentrum) påføres, reduseres volumet av diamanten til mindre enn halvparten av dens opprinnelige størrelse.

De eksperimentelle dataene som ble oppnådd denne gangen viser at styrken til nanopolykrystallinsk diamant (NPD) er mer enn dobbelt så stor som for vanlig enkrystalldiamant. Det ble også funnet at OD har den høyeste styrken blant alle materialer som er undersøkt så langt.

7


Innleggstid: 18. september 2021